Ungepuljen

Formål

Formål med Ungepuljen:
 
- At skabe fællesskab mellem unge i Skanderborg Kommune.
 
- At forbedre ungdomsmiljøet i Skanderborg Kommune.
 
- At skabe aktiviteter for unge, lavet af unge.

- At benytte Skanderborg Kommunes offentlige rum.

Kriterier

Følgende kriterier skal være opfyldt for at komme i betragtning til Ungepuljen.

Krav til ansøger:
- Man skal være mellem 13 år og 25 år for at kunne søge fra ungepuljen, men ansøgeren skal være over 16 år, og har det formelle ansvar for gennemføringen af projektet.

-
Ansøgerne kan enten være en forening eller en selvorganiseret gruppe, hvis medlemmer hovedsageligt er mellem 13 og 25 år.
 
- Ansøger skal have et tilhørsforhold til Skanderborg Kommune.

Krav til projekter:
- Projekterne, der får tilskud fra puljen, skal være til gavn for kommunens unge.

- Anskaffelser skal fortrinsvist være til offentlig gavn.

- Puljen støtter ikke, allerede afholdte eller gennemførte projekter.

- Puljens logo skal indgå i markedsføringen.

- Det skal tydeligt fremgå at Ungepuljen har støttede projektet/genstanden. 

- Projektet må ikke danne et overskud på over 500 kr, såfremt projektet overskrider overskuds-grænsen, skal det overskydende beløb, tilbagebetales.

Vurdering af ansøgninger:
 - Der er mulighed for at søge fra puljen hele året.

- Ansøgningsskemaet skal sammen med et budget fremsendes til udvalget.

- Ansøgningerne bliver vurderet af unge, ideelt en geografisk bredt repræsenteret gruppe.

 - Ansøgningerne bliver vurderet indenfor en måned fra ansøgningens indsendelse.

Har du brug for hjælp eller spørgsmål kan du kontakte os her.

dette har puljen støttede

Mobilopladere på Skanderborg Bibliotek

Pokal til Campus League

Ung Aften 2019

Pop Event på Campus

Ansøgningsudvalget

Ansøgningsudvalget består af 5 medlemmer:

Frederik A. Segall

Robert Ladefoged Laursen

Mikkel Thorsøe

Emil Robert Skriver (SKUR)

Nasra Fiidow

Kontakt udvalget på mailen: ungepuljen@skanderborgungdomsraad.dk  

HENT LOGO OG ANSØGNINGSSKEMA

Ungepuljens logo (PNG)

Ansøgningsskemaet (Word)