Ungdomsstedet i Ry Hallerne

Stedet for de unge i Ry

  

"Nøglen"

Torsdag d.16 november 2017 fik de unge i Ry et nyt Ungdomssted.


- På billedet ses Centerleder Jens Szabo og Robert Ladefoged Laursen der får overrakt nøglen til det nye lokale.

                                                             Strategi for Ungdomsstedet i Ry Hallerne

- Det nye lokale er for alle unge i Ry. 

- Ungdomsrådet starter med at have ansvaret og lave events i det, men senere vil vi åbne

op for at andre unge vil kunne leje lokalet og selv afholde events.

- Alle unge i kommunen kan komme med inputs til hvad de synes der skal ske i lokalet. 

- Lokalet er kun de unges i weekenderne, hvis ikke andet er aftalt.

 

                                                                                                  -Skanderborg Ungdomsråd