Nyt

NYT LOGo

I forbindelse med at Ungdomsrådet Skanderborg  stifter navn til Skanderborg Ungdomsrådet har vi fået et nyt logo.

 

FLEXTAXA

uNGDOMSSTEDET I Ry HALLERNE

Demokratidag